ඔබගේ ව්‍යාපාරය පුද්ගලික සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරගන්න

ලියාපදිංචි සහතිකය ඇතුලු සියලු දේ ඔබේ නිවසටම

බිස්නස් එක රෙජිස්ට්‍රර් කරගන්න එහෙ මෙහෙ දුවල මහන්සිද?

කරදර නොවී දවස් 6න් වැඩේ කරගන්න අපට භාර දෙන්න.

පැය 24 පුරා සේවාව
0770022418

ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඉතා ඉක්මනින් ලියාපදිංචි කරගන්න
ව්‍යාපාර ලෝකයේ ඉහලටම යන්න ..
ඔබගේ ව්‍යාපාරය සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කරගන්න ..
ලියාපදිංචිය අවම කාලයකින්…
ලියකියවිලි අනවශ්‍යයි …

pexels-pixabay-327540

Latest Special Rates by

Sachithmee Business Creations (Pvt) Ltd

Check Our Latest Business Service Packages with unbelievable rates.

CALLNOW –  0112 691000  077 0022418  071 3270142

700කට අධික සමාගම් ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කර අවසන්...

 • දවස් 6කින් BR එක අතට ගන්න.
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචිය අංගසම්පූර්ණව ඔබ අතට.
 • සැඟවුන ගාස්තු නැත.
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරය ඕනෑම වේලාවක, ලියාපදිංචි කරගැනීමට උපදෙස්.
 • ව්‍යාපාර නාමය අනුමැතිය දින 1සහ 2 අතර.
 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචිය ඊළග දින කිහිපය තුළදී.

අප විසින් ලබාදෙන විශේෂ සේවා පැකේජය

 • සමාගම ලියාපදිංචිය පිලිබඳ සියලු උපදෙස්.
 • ️යෝජිත සමාගම් නාමය අනුමත කරගැනීම.
 • ️සමාගමේ ව්‍යවස්ථාව සැකසීම.
 • ️ෆෝරම 1, 18, සහ 19 සැකසීම.
 • ️සමාගම ලියාපදිංචිය තුල පවතින සියලු කාර්‍යයන් මනාව හැසිරවීම සහ නිරන්තර අධීක්ෂනය.
 • ️සමාගම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ සමාගම ලියාපදිංචිකළ සහතිකය ලබාගැනීම.
 • ️සමාගම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කළ ෆෝරම අංක 01 ලබාගැනීම.
 • ️සමාගම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහතික කළ  සමාගම් ව්‍යවස්ථාව ලබාගැනීම.(විශේෂ දීමනාව)
 • ️තවත් අතිරේඛ ව්‍යවස්ථා පිටපත් තුනක්.
 • ️අධ්‍යක්ෂක සහ ලේකම් වරුන්ගේ නිල මුද්‍රා දෙක.
 • ️සමාගම ලියාපදිංචිය පිළිඹඳ සමාගම් ලියාපදිංචි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පළකරන දැන්වීම සහ ගැසට් නිවේදනය.
 • ️ආයතනික බැංකු ගිණුම සඳහා යෝජනාව සකස්කිරීම.
 • ️නොමිලේ ලබා දෙන ව්‍යාපාර උපදේශනය.

දැන්ම අමතන්න